Startevent

Graag nodigen we U uit voor de startvergadering van het onderzoeksproject “REnovation and REdevelopment in a Changing URban environment using WOOD” of kortweg RECURWOOD.

Wat?

Klimaatopwarming, wijzigende maatschappelijke omstandigheden, een verouderd gebouwenpatrimonium, krimpende ruimte, evoluerende veiligheidseisen, evoluerende technologie,… Alle leiden tot zwaardere eisen gesteld aan onze gebouwen en een verhoogde complexiteit van het bouwproces.
Om mee te gaan met deze ontwikkelingen, moet een zeer divers pakket aan ontwerpeisen op elkaar afgestemd worden: stabiliteit, brandweerstand, hygrothermisch gedrag, akoestiek, robuustheid, herbruikbaarheid, milieu-impact, gezondheid,… en niet in het minst: kostprijs.
Houtbouw biedt daarbij bijzondere kansen als een veelzijdige bouwwijze, vanuit een vernieuwbaar materiaal, uitermate geschikt voor renovatiedoelstellingen.
Om U de nodige kennis en expertise aan te reiken gaan we de komende drie jaar samen aan de slag. Het toepassen en verankeren van deze kennis bij onze deelnemende bedrijven wordt onze graadmeter.
Op https://recurwood.be vindt u alvast meer duiding bij het projectdoelstellingen en de verwachte realisaties.

Waar & hoe?

Interactie met en netwerking tussen onze doelgroepbedrijven zijn zeer belangrijk bij het vormgeven en uitvoeren van dit project. Om dit maximaal te kunnen realiseren en toch COVID-19 veilig te werken zal het startevent als volgt worden voorbereid en georganiseerd. De vooraf opgenomen presentaties (zie programma) zullen tussen 8 en 14 oktober te bekijken zijn via een link die u ontvangt na inschrijving. U ontvangt tevens een korte bevraging waarbij u uw interesses en vragen kenbaar kan maken.

 • Na invullen van de bevraging ontvangt u per kerende de presentaties in pdf.
 • Op 15 oktober 2020 is er een COVID-19 veilig interactiemoment waarbij we u in kleine groepjes uitnodigen en verder toelichting geven met een focus op de door u gestelde vragen. Dit zal doorgaan bij Fedustria, Hof-ter-Vleestdreef 5 te 1070 Anderlecht, en dit van 16.00 tot 18.00 uur. Hierbij zal, eveneens COVID-19 veilig, ook een hapje en drankje worden voorzien.

Inhoud

Het online gedeelte omvat de volgende presentaties:

 • Korte voorstelling van het onderzoeksproject
 • Toelichting van het COOCK programma van VLAIO
 • Afspraken inzake samenwerking, communicatie, concrete organisatie, …
 • Inspiratiesessies
  o aspecten van stabiliteit;
  o aspecten van brandreactie en -weerstand;
  o aspecten van akoestiek