Webinar - Aspecten van akoestiek en stabiliteit bij houtbouw

Dinsdag 23 februari 2021

In het tweede RecurWood webinar gaan we dieper in op de problematieken rond akoestiek en stabiliteit in houtbouw.
In de praktijk hoeven zij niet onverenigbaar te zijn, maar er moet wel de nodige aandacht besteed worden aan specifieke details. We verstrekken een overzicht van de eisen voor vloeren en scheidingswanden en bespreken mogelijke manieren om hieraan tegemoet te komen.

14:00-14:15 - Nieuwe normeisen akoestiek - Lieven De Geetere (WTCB)

   Welke zijn de toekomstige akoestische normeisen?
Wat zijn de eventuele implicaties daarvan op houtbouw

14:15-14:45 - Vloeren: akoestiek - Lieven De Geetere (WTCB)

   Welke basisprincipes leiden tot akoestisch performante houten vloeren?
Hoe kunnen zwevende vloerconstructies en verlaagde plafonds hierbij ingezet worden?
Wat is belangrijk bij de uitvoering hiervan?
Hoe beheersen we hierbij de flankerende geluidstransmissie?      
Welke oplossingen bestaan er binnen de houtskeletbouw (nieuwbouw en renovatie)? Welke akoestisch performante CLT vloeren werden reeds ontwikkeld?     

14:45 -15:10 - Vloeren: stabiliteit - Robbe Celis (WOOD.BE)

   Het structurele ontwerp van vloeren in houtbouw. Op welke manier gaat dit in zijn werk: wat zijn de criteria die zeker moeten worden afgetoetst, waar liggen de risico’s, welke middelen zijn er om deze risico’s op te vangen en prestaties te verbeteren, hebben akoestische eisen hier een invloed op?
En hoe zit dat dan met CLT? 

15:10-15:25 - PAUZE​

15:25-15:50 - Scheidingswanden: akoestiek - Arne Dijckmans (WTCB)

   Welke basisprincipes leiden tot performante scheidingswanden?
Welke akoestisch performante oplossingen bestaan er binnen de houtskeletbouw?
Welke akoestisch performante CLT wanden werden reeds ontwikkeld? 
Hoe beheersen we hierbij de flankerende geluidstransmissie?    

15:50-16:15 - Wanden: stabiliteit - Robbe Celis (WOOD.BE)

   De dragende functie van wanden in houtbouw is niet alleen verticaal maar ook horizontaal. Wat zijn de dragende elementen van een wand en op welke manier dragen zij bij tot de stabiliteit van het geheel. Wat zijn de eisen, welke controles moeten zeker uitgevoerd worden, wat is de interactie met de akoestische eisen.
Welke kansen biedt CLT in het ontwerp.

16:15-16:30 - Vragenronde ​

Vragen kunnen tijdens het webinar ook continu via de chat gesteld worden. 
In de mate van het mogelijke worden deze tijdens de webinar beantwoord. Een selectie van de chatvragen zal ook in de vragenronde mondeling worden behandeld.