Recurwood logo


REnovation and REdevelopment
in a Changing Urban environment using WOOD

Context

Klimaatopwarming, wijzigende maatschappelijke omstandigheden, een verouderd gebouwenpatrimonium, krimpende ruimte, evoluerende veiligheidseisen, evoluerende technologie… Alle leiden tot zwaardere eisen gesteld aan onze gebouwen en een verhoogde complexiteit van het bouwproces.

Om mee te gaan met deze ontwikkelingen, moet een zeer divers pakket aan ontwerpeisen op elkaar afgestemd worden: stabiliteit, brandweerstand, hygrothermisch gedrag, akoestiek, robuustheid, herbruikbaarheid, milieu-impact, gezondheid,… en niet in het minst: kostprijs.

Houtbouw biedt daarbij bijzondere kansen als een veelzijdige bouwwijze, vanuit een vernieuwbaar materiaal, uitermate geschikt voor renovatiedoelstellingen.

Projectdoel

Dit project wenst bedrijven te wapenen voor deze complexe realiteit – omvormen van het bestaande gebouwenpatrimonium, performantie van gebouwen binnen een verzwarend eisenpakket, bewaren van economische haalbaarheid – door middel van collectieve kennisvergaring aangevuld met individuele implementatietrajecten op maat.

Projectinhoud

De hoofdthema’s vloeien voort uit actuele normontwikkeling en wetgeving: nieuwe akoestische normen, de ontwikkeling van de nieuwe Eurocode 5, nieuwe kennis en veranderende eisen rondom brandveiligheid.

Binnen het pakket van de robuuste gebouwschil wordt gewerkt aan ontwerpen rond de verschillende eisen en de vereniging van deze in complete bouwconcepten.

Industrialisatie moet de uitdagingen rond bouwcomplexiteit omzetten naar uitvoerbare en economische productieprocessen.

Middelhoogbouw met hout vormt daarbij een specifieke case, waar verschillende van bovenstaande problematieken samenkomen, waar nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan het verleggen van de grenzen.

Projectoutput

Als concrete output stellen we volgende doelstellingen voorop:

  • Nieuwe normontwikkelingen opvolgen en deze integreren in de praktijk
  • Verspreiding van (internationaal) gecapteerde kennis richting de bedrijven door middel van workshops en infosessies
  • Opmaak van een bouwatlas met beproefde kant-en-klare concepten voor houtbouw
  • Opmaak van bijhorende detailleringen voor de praktijk
  • Verificatie van de toegepaste kennis en geïmplementeerde concepten, door in situ validatie

Doelgroep

Het project is bedoeld voor iedereen die stappen wil zetten richting meer kwalitatieve en integrale houtbouwoplossingen: houtbouwbedrijven, toeleveranciers, ingenieurs, algemene aannemers, architecten,… Onderlinge interactie en uitwisseling van ideeën moet leiden tot een verhoogde innovatiecapaciteit van de deelnemers en concrete implementaties.

Input

Van de leden van de gebruikersgroep wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de uitwerking van het project. Allereerst door aanwezigheid en actieve deelname aan gebruikersgroep meetings, workshops en infosessies. Anderzijds door het toepassen en evalueren van de opgedane kennis binnen het eigen bedrijf.