Recurwood logo


REnovation and REdevelopment
in a Changing Urban environment using WOOD

Webinar - Aspecten van akoestiek, brandreactie & brandweerstand en stabiliteit bij gevels

Donderdag 10 maart 2022


In deze RecurWoodworkshop werd dieper ingegaan op de aspecten van akoestiek, brandreactie en brandweerstand en stabiliteit bij gevels.

  13:00 – 13:30: Akoestiek
  Bespreking van een aantal typische geveloplossingen
  Flankerende geluidstransmissie via de gevel


  13:30 – 14:00: Brandreactie & Brandweerstand

Impact van de nieuwe wetgeving op de toepasbaarheid van bestaande type-oplossingen


  14:00 – 14:30: Stabiliteit en uitvoeringseisen

Bevestiging en dimensionering van gevelbekleding


14:30 – 15:00: Vragenronde/discussie